Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 12 oktober 2021 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Kina.

Den berörda produkten är produkter av aluminium, valsade platta, även legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, utan förstärkning, utan inre skikt av annat material,

  • i rullar eller i rullade band, som tillskurna plåtar med given längd eller cirkulär form, med en tjocklek av minst 0,2 mm men högst 6 mm,
  • i plåtar, med en tjocklek av mer än 6 mm,
  • i ringar eller rullar eller i band på rulle, med en tjocklek av minst 0,03 mm men mindre än 0,2 mm.

Dessa produkter klassificeras för närvarande enligt KN-numren ex 7606 11 10 (Taric-nummer 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taric-nummer 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (Taric-nummer 7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (Taric-nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 och 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (Taric-nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer 7607 19 90 75, 7607 19 90 94).

Vissa produkter är undantagna från antidumpningsåtgärderna. Se förordning 2021/1784 för närmare beskrivning av vilka.

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar enligt förordningen 2021/585 ska inte tas ut.

Läs mer i förordning 2021/1788


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured