Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina

Upphävande slutgiltig antidumpningstull

Den 12 oktober 2021 upphävde kommissionen tillfälligt under en niomånadersperiod den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning 2021/1784 .

Detta görs med anledning av tillfälliga förändrade marknadsförhållanden på området tillgång och efterfrågan, särskilt i fråga om den rådande obalansen mellan tillgång och efterfrågan på unionsmarknaden, i kombination med unionsindustrins framtidsutsikter för de kommande månaderna. Om den situation som ledde till det tillfälliga upphävandet ändras, kan kommissionen omedelbart återkalla det tillfälliga upphävandet av dumpningsåtgärderna.

Läs mer i förordning 2021/1805


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured