Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina

Namnändring företag

Den 11 oktober 2021 införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på import av valsade Import av valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Kina omfattas av slutgiltiga antidumpningstullar som införts genom kommissionens genomförandeförordning 2021/1784 .

Kommissionen har meddelat att företaget Alnan Aluminium Inc. har ändrat namn till ALG Aluminium Inc. (tilläggsnummer i taric C616). Namnändringen tillämpas retroaktivt från och med den 7 juni 2022.

All slutgiltig tull som betalats på import av produkter tillverkade av ALG Aluminium Inc. och som går utöver den antidumpningstullsats som fastställs för Alnan Aluminium Inc. återbetalas eller efterges.

Läs mer i förordning 2022/2189


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000