Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina

Återinförande slutgiltig antidumpningstull

Den 11 oktober 2021 införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på import av valsade platta produkter av aluminium från Kina genom förordning 2021/1784 . Samma dag upphävde kommissionen tillfälligt den slutgiltiga antidumpningstullen på den berörda produkten.

Kommissionen meddelar nu att man har beslutat att inte förlänga det tillfälliga upphävandet av tullen. Från och med den 12 juli 2022 återinförs den slutgiltiga antidumpningstullen införd genom förordning 2021/1784.

Berörd produkt är produkter av aluminium, valsade platta, även legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, utan förstärkning, utan inre skikt av annat material,

  • i rullar eller i rullade band, som tillskurna plåtar med given längd eller cirkulär form, med en tjocklek av minst 0,2 mm men högst 6 mm,
  • i plåtar, med en tjocklek av mer än 6 mm,
  • i ringar eller rullar eller i band på rulle, med en tjocklek av minst 0,03 mm men mindre än 0,2 mm.

som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 7606 11 10 (Taric-nummer 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taric-nummer 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (Taric-nummer 7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (Taric-nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 och 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (Taric-nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer 7607 19 90 75, 7607 19 90 94).

Läs mer i förordning 2022/1178


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000