Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina

Införande provisorisk antidumpningstull

Den 13 april 2021 infördes provisorisk antidumpningstull på importen av valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Kina.

Berörda produkten är produkter av aluminium, valsade platta, även legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, utan förstärkning, utan inre skikt av annat material,

  • i ringar eller rullar, i band på rulle, i plåtar skurna i längder eller i form av cirklar, med en tjocklek av minst 0,2 mm men högst 6 mm,
  • i plåtar, med en tjocklek av mer än 6 mm,
  • i ringar eller rullar eller i band på rulle, med en tjocklek av minst 0,03 mm men mindre än 0,2 mm,

som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 7606 11 10 (Taric-nummer 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taric-nummer 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (Taric-nummer 7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (Taric[1]nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 och 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (Taric[1]nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer 7607 19 90 75, 7607 19 90 94).

Följande produkter undantas från provisorisk antidumpningstull:

  • Råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring.
  • Aluminiumprodukter, legerade, med en tjocklek av minst 0,2 mm men högst 6 mm, för användning som karosspaneler i bilindustrin.
  • Aluminiumprodukter, legerade, med en tjocklek av minst 0,8 mm, för användning vid tillverkning av flygplansdelar.

Vidare kan vissa varor undantas från den provisoriska antidumpningstullen beroende på användningsområde och vilka tekniska egenskaper varan har samt i vissa fall vid förfarandet för slutanvändning. Se förordningen för mer information.

Läs mer i förordningen 2021/585.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured