Tullverket

Publicerad: 2020-02-12

Nyhet

Antidumpning, valsade plåtar och rullar av rostfritt stål från Kina, Taiwan och Indonesien

Registrering av import för antidumpningsundersökning

Den 12 augusti 2019 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av vissa valsade plåtar och rullar av rostfritt stål från Kina, Taiwan och Indonesien. Från och med den

25 januari 2020 ålades tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultatet av antidumpningsundersökningen.

Produkten som omfattas av undersökningen och registreringen är valsade platta produkter av rostfritt stål, vare sig de är i rullar eller ej (inklusive produkter skurna i längder och smala band), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med undantag av produkter, inte i ringar, med en bredd av minst 600 mm och en tjocklek på över 10 mm. Dessa produkter klassificeras för närvarande enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12.

Läs mer i förordning 2020/104.


Uppdaterad: 2020-02-12