Tullverket

Publicerad: 2020-10-13

Nyhet

Antidumpning, valsade plåtar och rullar av aluminium från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 15 augusti 2020 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Kina.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2020/C268.


Sidan uppdaterades: 2020-10-13

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat