Tullverket

2019-11-14

Nyhet

Antidumpning, tungt termopapper från Sydkorea

Inledande antidumpningsundersökning

Den 10 oktober 2019 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av visst tungt termopapper med ursprung i Sydkorea. Visst tungt termopapper definieras som termopapper som väger mer än 65 g/m2, som säljs på rullar med en bredd av minst 20 cm, med en vikt på minst 50 kg (inbegripet papper) och med en diameter på minst 40 cm (jumborullar), med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, beskiktade med ett värmekänsligt ämne (dvs. en blandning av färg och en framkallare som reagerar och skapar en bild vid uppvärmning) på ena eller båda sidorna samt med eller utan topplack.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2019/C342.

 

Uppdaterad: 2019-11-14