Tullverket

Publicerad: 2020-10-20

Nyhet

Antidumpning, tungt termopapper från Sydkorea

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 21 oktober 2020 införs slutgiltig antidumpningstull på importen av visst tungt termopapper med ursprung i Sydkorea. Den slutgiltiga antidumpningstullsats som ska tillämpas är 15,8%.

Den berörda produkten är termopapper som väger mer än 65 g/m2, som säljs på rullar med en bredd av minst 20 cm, med en vikt på minst 50 kg (inbegripet papper) och med en diameter på minst 40 cm (jumborullar), med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, beskiktade med ett värmekänsligt ämne (dvs. en blandning av färg och en framkallare som reagerar och skapar en bild vid uppvärmning) på ena eller båda sidorna och med eller utan ett ytterskikt. Den klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 4809 90 00, ex 4811 59 00 och ex 4811 90 00 (Taric-nummer 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 och 4811 90 00 20).

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar enligt förordning 2020/705 tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts och som överskrider de slutgiltiga antidumpningstullsatserna frisläpps.

Läs mer i förordning 2020/1524.


Sidan uppdaterades: 2020-10-20

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat