Tullverket

Publicerad: 2020-06-10

Nyhet

Antidumpning, tungt termopapper från Sydkorea

Införd provisorisk antidumpningstull

Den 28 maj 2020 infördes provisorisk antidumpningstull på importen av tungt termopapper med ursprung i Sydkorea. Den provisoriska antidumpningstullsatsen är 22,3 %.

Tillämpas på visst tungt termopapper, vilket definieras som termopapper som väger mer än 65 g/m², som säljs på rullar med en bredd av minst 20 cm, med en vikt på minst 50 kg (inbegripet papper) och med en diameter på minst 40 cm (jumborullar), med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, beskiktade med ett värmekänsligt ämne (dvs. en blandning av färg och en framkallare som reagerar och skapar en bild vid uppvärmning) på ena eller båda sidorna och med eller utan ett ytterskikt. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 4809 90 00, ex 4811 59 00 och ex 4811 90 00 (Taric-nummer 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 och 4811 90 00 20).

Läs mer i EUT 2020/705


Uppdaterad: 2020-06-09