Tullverket

2019-11-15

Nyhet

Antidumpning, tullverktyg

Tullverktyg för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar på kontinentalsockel eller den exklusiva ekonomiska zonen

Enligt grundförordningen för antidumpningsåtgärder 2016/1036 och utjämningsåtgärder (EU) 2016/1037 är det tillåtet att utvidga antidumpningstullar och/eller utjämningstullar på varor som importeras i betydande mängder till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i den exklusiva ekonomiska zon som angetts av en medlemsstat enligt Förenta nationernas havsrättskonvention, ifall detta skulle vålla unionsindustrin skada. Kommissionen antog den 3 juli 2019 förordningen 2019/1131, kallad tullverktyget. I de fall det i förordningen om införande av antidumpningsåtgärder och/eller utjämningsåtgärder uttryckligen föreskrivs en sådan utvidgning till dessa områden fastställer tullverktyget villkoren för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullarna samt förfarandena avseende anmälan och deklaration av sådana produkter och betalning av sådan tull.

Tullverktyget kommer att träda i kraft och börja tillämpas fullt ut från och med den 4 november 2019.

Läs mera i EUT 2019/C366

 

 

Uppdaterad: 2019-11-15