Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina

Återkallad begäran översyn avseende ny exportör

Kommissionen har tidigare inlett en översyn av förordning 2017/2230 med avseende på exportören Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (Taric-tilläggsnummer C629). Syftet med översynen var att fastställa om en individuell antidumpningstull bör införas på import av triklorisocyanursyra tillverkad av företaget i fråga.

Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd har nu återkallat sin begäran om översyn avseende ny exportör. Översynen avseende ny exportör som inleddes genom förordning 2023/712 har avslutats och artikel 2 i nyss nämnda förordning upphörde att gälla den 15 december 2023. Den antidumpningstull som enligt förordning 2017/2230 är tillämplig på ”alla övriga företag” i Kina ska tas ut med verkan från och med den 1 april 2023 på den import som registrerats och tullmyndigheterna ska upphöra med den registrering av import som infördes genom förordning 2023/712.

Berörd produkt är triklorisocyanursyra, även känd under den internationella generiska benämningen symklosen (INN-benämning), och beredningar därav, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

Läs mer i förordning 2023/2766Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)