Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina

Upphävd antidumpningstull och införande registrering av import

Kommissionen har tidigare infört antidumpningsåtgärder genom förordning 1631/2005, förlängd genom förordning 2017/2230 .

Kommissionen inleder en översyn av förordning 2017/2230 med avseende på exportören Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. Syftet med översynen är att fastställa om en individuell antidumpningstull bör införas på import av triklorisocyanursyra tillverkad av företaget i fråga.

Den antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/2230 upphävs för Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, taric- tilläggsnummer C629. Samtidigt registreras importen under 9 månader för eventuellt retroaktivt uttag.

Berörd produkt är triklorisocyanursyra, även känt under den internationella generiska benämningen symklosen (INN-benämning), och beredningar därav, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

Läs mer i förordning 2022/712Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)