Tullverket

Publicerad: 2020-06-23

Nyhet

Antidumpning, tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilagan.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom förordning 2015/865, senast ändrad genom förordning 2019/1382.

Läs mer i EUT 2020/C185


Uppdaterad: 2020-06-23