Tullverket

2019-05-16

Nyhet

Antidumpning, svetsade rör av järn eller olegerat stål från Kina, Ryssland och Vitryssland

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
Svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Kina, Ryssland, Vitryssland den 28 januari 2019. Unionsproducenter får lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen. Begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att dumpningen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör och ska lämnas senast den 28 oktober 2019.

Läs mer i förordning 2019/C166Uppdaterad: 2019-05-16