Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, svetsade rör av järn eller olegerat stål från Kina, Ryssland och Belarus

Förlängning slutgiltiga antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Belarus, Kina och Ryssland. Tullsatserna är oförändrade.

Berörd produkt är vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål, med runt tvärsnitt och en ytterdiameter som inte överstiger 168,3 mm, med undantag för linjerör som används i olje- och gasledningar, ledningar som används för olje- eller gasborrning, precisionsrör och rör med röranslutningar lämpliga för ledning av gaser eller vätskor som används i civil luftfart, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex 7306 30 77 (Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80).

Läs mer i förordning 2021/635Sidan uppdaterades: