Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, stumsvetsrördelar av stål från Kina och Taiwan

Förlängda antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs antidumpningstullen på import av vissa stumsvetsdelar av rostfritt stål med ursprung i Kina och Taiwan. Tullsatserna är oförändrade. Förutom för den taiwanesiska exporterande tillverkaren King Lai Hygienic Materials Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer C175) där antidumpningstullen inte är tillämplig.

Berörd produkt är stumsvetsrördelar av rostfritt stål av austenitiska standardkvaliteter, motsvarande AISI-typerna 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 och 321H och deras motsvarigheter i andra standarder, med en yttre diameter av högst 406,4 mm och med en väggtjocklek av högst 16 mm, med ett Ra-värde för den inre ytjämnheten på högst 0,8 mikrometer, ej flänsade, även inte färdigbearbetade, som i nuläget klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 23 10 och ex 7307 23 90 (Taric-nummer 7307 23 10 50, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 och 7307 23 90 55).

Den slutgiltiga antidumpningstull på 64,9 % som är tillämplig på import med ursprung i Kina, utvidgas till att omfatta import av berörd produkt som avsänds från Malaysia oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia eller inte. Berörd produkt klassificeras för närvarande enligt KN-nr ex 7307 23 10 och ex 7307 23 90 och Taric-nummer 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35 och 7307 23 90 40.

Läs mer i förordning 2023/809

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)