Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, stumsvetsrördelar av stål från Kina och Taiwan

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade med ursprung i Kina och Taiwan den 28 januari 2022.

Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Man kan läsa mer om gällande åtgärder i förordning 2017/141 av den 26 januari 2017.

Läs mer i EUT C168/2021

Sidan uppdaterades: