Tullverket

Publicerad: 2020-10-13

Nyhet

Antidumpning, stift och klamrar från Kina

Avslutande antidumpningsundersökning

Den 18 augusti 2020 avslutades, efter beslut av kommissionen, antidumpningsundersökningen av importen av stift och klamrar med ursprung i Kina, med anledning av att klagande har återkallat sitt klagomål. Av undersökningen framkom ingenting som tyder på att ett sådant avslutande skulle strida mot unionens intresse. Kommissionen kommer att under 24 månader övervaka importen för att följa de statistiska trenderna för importen.

Läs mer i förordning 2020/1202Sidan uppdaterades: 2020-10-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat