Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Upphörande antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpnings- och utjämningsåtgärderna på import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina den 4 maj 2024. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordningarna 2019/687 och 2023/688 om införande av slutgiltiga antidumpnings och utjämningstullar på import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång.

Berörd produkt är vissa stålprodukter belagda med organiskt material, dvs. valsade produkter av legerat och olegerat stål (med undantag för rostfritt stål) som är målade, lackerade eller plastöverdragna på åtminstone ena sidan, undantaget s.k. sandwichpaneler av en typ som används för byggändamål och bestående av två yttre metallplåtar med stabiliserande kärna av isolermaterial mellan sig, undantaget produkter med en slutbeläggning av zinkstoft (en zinkrik målarfärg innehållande minst 70 viktprocent zink), och exklusive produkter med ett substrat med en metallbeläggning av krom eller tenn. Vilka för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91).

Läs mer i EUT 2023/C273 och 2023/C274Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)