Tullverket

Publicerad: 2019-11-14

Nyhet

Antidumpning, stålhjul från Kina

Införd provisorisk antidumpningstull

Den 11 oktober 2019 infördes provisorisk antidumpningstull på importen av stålhjul från Kina. Den berörda produkten är stålhjul, med eller utan tillbehör och med eller utan däck, avsedda för

  • traktorer,
  • motorfordon för transport av personer och/eller gods,
  • motorfordon för speciella ändamål (t.ex. brandbilar, bilar med anordning för sopning eller spolning),
  • släpvagn eller påhängsvagn, utan mekanisk framdrivningsanordning, traktorer.

Som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 och ex 8716 90 90 (Taric-nummer 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 och 8716 90 90 97). Se aktuell förordning för vilka produkter som är undantagna.

Läs mer i förordning 2019/1693.

 

 

Uppdaterad: 2019-11-14