Tullverket

2019-04-02

Nyhet

Antidumpning, stålhjul från Kina

Tillkännagivande om inledande av en antidumpningsundersökning

Kommissionen meddelar att tillkännagivande om inledande av en antidumpningsundersökning beträffande import av stålhjul med ursprung i Kina kommer att ändras. Det har kommit till kommissionens kännedom att en viss produktkategori som omfattas av definitionen av den berörda produkten oavsiktligt beskrevs i förteckningen över produkter som inte omfattas av tillämpningsområdet. Kommissionen korrigerar därför meddelandet av den 15 februari 2019 (EUT C60) för att återspegla det faktiska tillämpningsområdet för den aktuella undersökningen. Närmare uppgifter finns i en anmärkning till den handling som berörda parter kan begära att få ta del av.

Läs mer i EUT (2019/C 111/13).

Uppdaterad: 2019-04-02