Tullverket

Publicerad: 2020-10-13

Nyhet

Antidumpning, stålhjul från Kina

Ändring slutgiltiga antidumpningåtgärder

Kommissionen ändrar i förordning 2020/353 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av stålhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina. Antal styck av berörd produkt, oavsett ursprung ska anges i deklarationen för övergång till fri omsättning. Vidare ska det vid tillämpningen av individuella tullsatser som anges för företag visas upp en faktura innehållande en försäkran.

Läs mer i förordning 2020/1165.

Sidan uppdaterades: 2020-10-13

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat