Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av järn eller stål från Kina

Ogiltigförklarande och upphävande antidumpningsåtgärder

Kommissionen införde 2009 genom förordning 926/2009 en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina. Dessa åtgärder förlängdes genom förordning 2015/2272.

Till följd av domen i mål C-324/19 ogiltigförklarades de ursprungliga åtgärderna och domen är tillämplig på alla parter vilket också har en indirekt inverkan på förordning 2015/2272.

Kommissionen meddelar att den antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina som infördes genom genomförandeförordning 2015/2272 upphävs från och med den 9 december 2015. Varje slutgiltig tull som betalats i enlighet med förordning (EU) 2015/2272 kan återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

I de fall där antidumpningstull tidigare erlagts för sändningar har importörer nu möjlighet att inkomma med en omprövning till Tullverket och ansöka om återbetalning av den slutgiltiga antidumpningstull som har tagits ut enligt förordning 2015/2272.. En omprövning kan göras inom tre år från dagen då tullskulden uppkom.

Berörd produkt är sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (CEV) på 0,86 enligt en formel utarbetad vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys (12), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (13) (Taric-nummer 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20).

Läs mer i förordning 2021/1053
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat