Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av järn eller stål från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av Vissa sömlösa rör av järn (annat än gjutjärn) eller stål (annat än rostfritt stål), med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm med ursprung i Kina den 13 maj 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Nuvarande antidumpningsåtgärder infördes genom förordning 2017/804.

Läs mer i EUT 2021/C337
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat