Tullverket

2019-05-16

Nyhet

Antidumpning, solfångarglas från Kina

Inledande översyn utjämnings- och antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av utjämnings- och antidumpningsåtgärderna mot importen av solfångarglas bestående av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 °C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på Δ 150 K (uppmätt enligt EN 12150) och med en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm2 (uppmätt enligt EN 1288–3) med ursprung i Kina.

Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2019/C165/04 och
i 2019/C165/07

 

Uppdaterad: 2019-05-16