Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, solfångarglas från Kina

Förtydligande slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar

Kommissionen förlängde efter översyn vid giltighetstidens utgång både den slutgiltiga antidumpningstullen genom förordning 2020/1080 och den slutgiltiga utjämningstullen genom förordning 2020/1081.

Kommissionen ändrar nu dessa förordningar genom att precisera produktbeskrivningen för de produkter som omfattas av åtgärder. Det är inte någon förändring i sak utan ett förtydligande. Produkterna ska definieras utifrån dess fysiska och tekniska egenskaper och inte enligt någon särskild användning. Därför omfattas allt glas med följande beskrivning oavsett användning.

Den produkt som är föremål för antidumpnings- och utjämningsåtgärderna definieras som solfångarglas bestående av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 °C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på 150K (uppmätt enligt EN 12150) och med en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm² (uppmätt enligt EN 1288–3), vanligtvis kallad ”solfångarglas”.

Berörd produkt klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7007 19 80 (Taric-nummer 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 och 7007 19 80 85).

Läs mer i förordning 2023/1033


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)