Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, sämskskinn från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av sämskskinn med ursprung i Kina den 22 februari 2024. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 2019/297 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sämskläder med ursprung i Kina.

Berörd produkt är sämskläder och kombinationssämskläder, även tillskuret i stycken, inbegripet sämskläder och kombinationssämskläder som crust. Vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 4114 10 10 och 4114 10 90.

Läs mer i EUT 2023/C198Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)