Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, rör av duktilt gjutjärn från Indien

Ändring av slutgiltig antidumpningsåtgärd

Kommissionen har ändrat antidumpningsåtgärderna som tillämpas på import av rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien till följd av en partiell interimsöversyn.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förodning 2022/926 . Den berörda produkten är rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit), med undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag (slätrör). Den klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10).

Artikel 1.2 i förordning 2022/926 ändras på sätt att en slutgiltig antidumpningstull på 7 % ska tillämpas på företaget Electrosteel Castings Ltd med taric-tilläggsnummer C055. Ändringen trädde i kraft den 24 november 2023.

Läs mer i förordning 2023/2605.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)