Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, ringpärmsmekanismer från Kina, Laos och Vietnam

Inledande översyn

Den 11 maj 2021 inledde kommissionen en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina och som utvidgats till att omfatta Vietnam och Laos. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska kontakta Kommissionen (se punkt 5.3.3). Berörda parter har också möjlighet att bli hörda. Se tillkännagivandet för tidsgränser och kontaktvägar.

Den produkt som översynen gäller är vissa ringpärmsmekanismer som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (Taric-nummer 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34 och 8305 10 00 35).

Läs mer i EUT 2021/C183Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat