Tullverket

Publicerad: 2020-10-13

Nyhet

Antidumpning, ringpärmsmekanismer från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina den 13 maj 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande antidumpningsåtgärder finns i förordning 2016/703.

Läs mer i EUT 2020/C331Sidan uppdaterades: 2020-10-13

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat