Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, regnbåge från Turkiet

Namnändring

Till följd av namnändring av företag har kommissionen ändrat genomförandeförordning 2021/823 för att återspegla det ändrade namnet på det företag som tidigare tilldelats Taric-tilläggsnummer B965. Följaktligen påverkar namnändringen inte slutsatserna i genomförandeförordning 2021/823, särskilt inte den tillämpliga utjämningstullsatsen.

All slutgiltig tull som betalats som går utöver den utjämningstull som fastställts återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Läs mer i förordning 2021/1293
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured