Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, regnbåge från Turkiet

Förlängda utjämningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs utjämningstullen på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet. Slutgiltiga utjämningstull infördes den 28 februari 2015 genom förordning 2015/309.

Den 15 maj 2020 ändrade kommissionen nivån på utjämningstullen för en exporterande producent till följd av en partiell interimsöversyn. De slutgiltiga utjämningstullar som för närvarande är i kraft varierar mellan 1,5 % och 9,5 %. Tullsatserna är oförändrade efter avslutad översyn.

Läs mer i EUT 2021/823
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured