Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, regnbåge från Turkiet

Inledd partiell interimsöversyn utjämningsåtgärder

Den 20 september 2021 inleddes en partiell interimsöversyn av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet. Kommissionen undersöker om strukturen och villkoren för genomförandet av de subventioner som de turkiska myndigheterna beviljar regnbågsproducenter har ändrats väsentligt sedan 2016.

Åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull införd genom förordning 2021/823.

Den produkt som är föremål för översyn är regnbåge

  • levande, med en vikt på högst 1,2 kg per styck, eller
  • färsk, kyld, fryst och/eller rökt:
  • i form av hel fisk (med huvud), med eller utan gälar, rensad eller orensad, med en vikt på högst 1,2 kg per styck, eller
  • utan huvud, med eller utan gälar, rensad eller orensad, med en vikt på högst 1 kg per styck, eller
  • i form av filéer med en vikt på högst 400 g per styck, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11).

Läs mer i EUT 2021/C380Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured