Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, polyvinylalkoholer från Kina

Slutgiltig antidumpningstull kvarstår

Den 29 september 2020 införde EU-kommissionen genom förordning 2020/1336 en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa polyvinylalkoholer med ursprung i Kina. Därefter lämnade tio parter in en begäran om att de slutgiltiga åtgärderna borde upphävas tillfälligt i enlighet med artikel 14.4 i förordning 2016/1036 och hänvisade till att marknadsförhållandena tillfälligt hade ändrats efter undersökningsperioden.

Kommissionen beslutar nu efter avslutad undersökning avseende påståendet om ändrade marknadsförhållanden att inte tillfälligt upphäva de slutgiltiga antidumpningstullarna då man inte kan utesluta att skada för unionsindustrin skulle återuppstå vid ett tillfälligt upphävande. Det finns inte förutsättningar att tillfälligt upphäva den slutgiltiga antidumpningstullen.

Läs mer i förordning 2022/1397Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000