Tullverket

Publicerad: 2020-10-14

Nyhet

Antidumpning, polyvinylalkoholer från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 30 september 2020 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av polyvinylalkoholer med ursprung i Kina. Den berörda produkten är polyvinylalkoholer, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper, i form av hartser av homopolymerer med en viskositet (mätt i en 4-procentig vattenlösning vid 20 °C) på minst 3 och högst 61 mPas och en hydrolysgrad på minst 80,0 och högst 99,9 molprocent, båda mätt enligt ISO 15023-2, med ursprung i Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 3905 30 00 (Taricnummer 3905 30 00 91).

Antidumpningstullsatserna är olika för olika företag. Individuella tullsatser kan tillämpas vid uppvisande av en faktura med en försäkran.

Produkter undantas från antidumpningstull om de importeras för tillverkning av lim som består av pulverblandningar, som tillverkas och säljs i pulverform för kartongindustrin. Då krävs tillstånd för slutanvändning.

Läs mer i förordning 2020/1336

 

 

Sidan uppdaterades: 2020-10-14

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat