Tullverket

2019-04-02

Nyhet

Antidumpning, Polyetentereftalat (PET) från Indien

Partiell interimsundersökning har inletts

Kommissionen har inlett en partiell interimsundersökning av utjämningsåtgärderna mot importen av polyetentereftalat (PET) med en viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO standard 1628–5, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3907 61 00 med ursprung i Indien.

Läs mer i EUT (2019/C 111/12).

Uppdaterad: 2019-04-02