Tullverket

Publicerad: 2020-02-10

Nyhet

Antidumpning, platta produkter av kisellegerat elektrostål från bl.a USA, Kina, Ryssland

Begäran om översyn av antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av vissa kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i USA, Japan, Kina, Ryssland och Sydkorea den 31 oktober 2020.

Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande åtgärder finns i förordning 2015/1953.

Läs mer i EUT 2020/C40

 

 

Uppdaterad: 2020-02-10