Tullverket

Publicerad: 2020-02-11

Nyhet

Antidumpning, peroxosulfater (persulfater) från Kina

Förlängning antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga antidumpningstullen på import av peroxosulfater med ursprung i Kina som infördes 2013. Tullsatserna är oförändrade.

Läs mer i EUT 2020/39.Uppdaterad: 2020-02-11