Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, påfyllningsbara tunnor av rostfritt stål från Kina

Inledande antidumpningsförfaranden

Den 14 maj 2022 inleddes ett antidumpningsförfarande av importen av påfyllningsbara tunnor av rostfritt stål med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den undersökta produkten är tunnor, kärl, burkar, tankar, fat och liknande behållare, påfyllningsbara, av rostfritt stål, vanligen kallade ”påfyllningsbara tunnor av rostfritt stål”, med en mer eller mindre cylindrisk form, med en väggtjocklek av minst 0,5 mm, av sådana slag som används för andra ämnen än till vätska förtätad gas, råolja och petroleumprodukter, med en rymd av minst 4,5 liter, oavsett typ av ytbehandling, volym eller kvalitet av rostfritt stål, med eller utan ytterligare komponenter (tappkranar, halsar, handtag och socklar eller andra komponenter), även målade eller överdragna med andra material (tunnor eller den undersökta produkten).

Följande produkter omfattas inte av denna undersökning: halsar, tapprör, kopplingar eller kranar, kragar, ventiler och andra komponenter som importeras separat från den undersökta produkten.

Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7310 10 00 och ex 7310 29 90 (Taric-nummer 7310 10 00 10 och 7310 29 90 10).

Läs mer i EUT 2022/C195


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000