Tullverket

2018-07-02

Nyhet

Antidumpning, oxalsyra från Indien och Kina

Slutgiltig antidumpningstull 

Den 3 juli 2018 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av oxalsyra med ursprung i Indien och Kina. (EUT L165 /2018).

Läs mer i förordningen (EU) 2018/931.