Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, oxalsyra från Indien och Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av oxalsyra med ursprung i Indien eller Kina den 3 juli 2023. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder om en slutgiltig antidumpningstull infördes genom förordning 2018/931.

Läs mer i EUT 2022/C379


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000