Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, optiska fiberkablar från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 19 november 2021 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av optiska fiberkablar med ursprung i Kina.

Den berörda produkten är enkelmods optiska fiberkablar, bestående av en eller flera individuellt skärmade fibrer, med skyddshölje, med eller utan ingående elektriska ledare, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10).

Följande produkter ingår inte antidumpningsförfarandet:

  • i) Kablar i vilka varje enskild optisk fiber är försedd med driftklara kontakter i en eller båda ändarna.
  • ii) Optiska fiberkablar för undervattensbruk. Optiska fiberkablar för undervattensbruk är plastisolerade optiska fiberkablar för undervattensbruk som innehåller en koppar- eller aluminiumledare och i vilka fibrerna är inneslutna i en eller flera metallmoduler.

Tullmyndigheterna upphör med den registrering av import som infördes genom artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning 2021/548 av den 29 mars 2021 om registrering av optiska fiberkablar med ursprung i Kina.

Läs mer i förordning 2021/2011


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat