Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, optiska fiberkablar från Kina

Inledande antidumpningsförfarande

Den 24 september 2020 inledde EU- kommissionen ett antidumpningsförfarande på import av fiberkablar med ursprung i Kina. Från och med den 31 mars 2021 åläggs tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen.

Den berörda produkten är optiska singelmod-fiberkablar, bestående av en eller flera fibrer av vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, med skyddshölje, med eller utan elektriska ledare, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10). Följande produkter ingår inte:

  1. Kablar i vilka varje enskild optisk fiber är försedd med driftklara kontakter i en eller båda ändarna, och
  2. sjökablar. Sjökablar är plastisolerade optiska fiberkablar som innehåller en koppar- eller aluminiumledare och i vilka fibrerna är inneslutna i metallmoduler.

 

Läs mer i förordning 2021/548


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat