Tullverket

Publicerad: 2020-10-16

Nyhet

Antidumpning, optiska fiberkablar från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 25 september 2020 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av optiska fiberkablar med ursprung i Kina. Den produkt som omfattas av denna undersökning är optiska singelmod-fiberkablar, bestående av en eller flera fibrer av vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, med skyddshölje, även i förening med elektriska ledare (nedan kallad den undersökta produkten).

Följande produkter är uteslutna: i) Kablar i vilka varje enskild optisk fiber är försedd med driftklara kontakter i en eller båda ändarna. ii) Kablar för undervattensbruk. Kablar för undervattensbruk är plastisolerade optiska fiberkablar som innehåller en koppar- eller aluminiumledare och i vilka fibrerna är inneslutna i metallmoduler. Produkten klassificeras för närvarande enligt Taric-nummer 8544 70 00 10.

Läs mer i EUT 2020/C316


Sidan uppdaterades: 2020-10-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat