Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, okouméplywood från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärder på import av okouméplywood från Kina den 7 april 2022.

Nuvarande antidumpningsåtgärder återfinns i förordning 2017/648 av den 5 april 2017.

Läs mer i EUT 2021/C277.


Sidan uppdaterades: