Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, natriumglukonat från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av natriumglukonat med ursprung i Kina den 21 januari 2022.

Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Man kan läsa mer om gällande åtgärder i förordning 2017/94 av den 19 januari 2017.

Läs mer i EUT C170/2021


Sidan uppdaterades: