Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, natriumcyklamat från Kina och Indonesien

Inledande översyn antidumpningsåtgärd

Kommissionen inleder en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull på import av natriumcyklamat från Kina och Indonesien som till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2016/1160 och en slutgiltig antidumpningstull på import av natriumcyklamat från Kina och tillverkat av Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited och Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited som infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2016/1159.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom utsatt tid (se punkt 5.3.3).

Läs mer i EUT 2021/C284

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat