Tullverket

Publicerad: 2020-10-19

Nyhet

Antidumpning, natriumcyklamat från Kina och Indonesien

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av natriumcyklamat
med ursprung i Kina och Indonesien den 17 juli 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder återfinns i kommissionens förordning 2016/1160 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av natriumcyklamat med ursprung i Kina och Indonesien efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning 1225/2009.

Läs mer i EUT 2020/C344/16

Samtidigt upphör antidumpningsåtgärderna på import av natriumcyklamat
med ursprung i Kina och tillverkat av Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited och Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited den 17 juli 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder återfinns i kommissionens förordning 2016/1115 om införande av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina och tillverkat av Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited och Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited.

Läs mer i EUT 2020/C344/17


Sidan uppdaterades: 2020-10-19

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat