Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, mononatriumglutamat från Kina och Indonesien

Förlängning slutgiltiga antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga antidumpningstullen på import av mononatriumglutamat med ursprung i Kina och Indonesien. Tullsatserna är oförändrade.

Berörd produkt är mononatriumglutamat, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 42 00 (Taric-nummer 2922 42 00 10) med ursprung i Kina och Indonesien.

Kommissionen utökar produktomfattningen vid import från Kina. Den slutgiltiga antidumpningstull som är tillämplig på ”Alla övriga företag” enligt artikel 1.2 utvidgas till att även omfatta import av mononatriumglutamat i en blandning eller lösning innehållande minst 50 % mononatriumglutamat i torrvikt, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 och ex 3824 99 96 (Taric-nummer 2103 90 90 11, 2103 90 90 81, 2104 10 00 11, 2104 10 00 81, 2104 20 00 11, 3824 99 92 98, 3824 99 93 89 och 3824 99 96 89) med ursprung i Kina.

Läs mer i förordning 2021/633


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat